Eggemoveien 301, 3514 Hønefoss - Tel: 90 21 00 25 (sms besvares ikke) - Epost.: post@abcracing.noo - Kontakt oss Copyright 1994 @ ABC Racing Utleiesenter

Samtykke/ansvarskjema

over 35 års erfaring innen kartsporten
Vår værstasjon LIVE se regn/temperatur
Tilbake Tilbake
Samtykke/ansvarsskjema for ABC Racing Utleisenter Foresatt til spillere/deltagere under 18 år og deltaker er kjent med at man i paintball kan bli truffet av baller under høy hastighet og at disse kan påføre spilleren blåmerker og i verste fall sår. Siden dette er en fysisk aktivitet er risikoen for skader tilstede. Deltaker plikter å følge alle sikkerhetsinstrukser fra ABC Racing Utleiesenter og sette seg inn i sikkerhetsreglementet som gjennomgås på alle arrangementet. Alt av sikkerhetsutstyr medfølger ved leie av paintball hos oss. Undertegnede og deltaker bekrefter med dette at man er innforstått med at all aktivitet skjer på eget ansvar og at ABC Racing Utleiesenter og deres medarbeidere ikke kan lastes økonomisk eller på noen måte stå ansvarlig, dersom det oppstår skader på spiller, klær eller tredjeperson. Videre er undertegnede erstatningspliktig for skader eller mangler som oppstår som følge av uvettig bruk eller tap av leid utstyr. Utfylt skjema skal medbringes av deltaker eller sendes som vedlegg til epost post@abcracing.no. Dette skjema er gyldig og varer i hele inneværende sesong og arkiveres av ABC Racing Utleiesenter. Deltakerens navn: ___________________________________ Deltakerens navn: ___________________________________ Deltakerens navn: ___________________________________ Deltakerens navn: ___________________________________ Foresatt bekrefter med sin signatur at deltaker har tillatelse til å delta på paintball under de forutsetninger som beskrevet ovenfor. Foresattes navn: ________________________ Foresattes signatur: ___________________________ Foresattes tlf.nr: ___________________________________ Dato: _________/__________ -2017