Eggemoveien 301, 3514 Hønefoss - Tel: 90 21 00 25 (sms besvares ikke) - Epost.: post@abcracing.noo - Kontakt oss Copyright 1994 @ ABC Racing Utleiesenter

Regler bedriftsserien

over 35 års erfaring innen kartsporten
Vår værstasjon LIVE se regn/temperatur
Reglement for ”Bedriftsserien 2020”     	1.	 	2.	 	3.	 	4.	   .      1. I løpe av sommeren skal det kjøres 8 løp à 2 timer + hovedfinalen for de 10 beste lagene. Løpene kjøres gjennom hele sommeren med et opphold i juli måned. Når alle 8 løp er kjørt, skal hvert lag stryke det dårligste løpet, slik at kun 7 løp blir tellende for hvert lag. Vinneren av hvert løp blir det laget som kjører flest runder på 2 timer  2. Serien er ment som en bedriftsserie, slik at påmeldte lag må representere et firma. Betingelsen for å stille med lag er at minst en person fra påmeldte firma må være ansatt i dette firma. Hvert firma kan stille med så mange lag de vil. Minste aldersgrense for å kjøre i denne serien er 15 år, legitimasjon kan bli krevd. Hvert lag må utnevne en lagleder, som skal være bindeleddet mellom laget og arrangør.  3. Det legges opp til at det skal være inntil 10 lag som kjører mot hverandre ved hvert løp. Skulle det bli påmeldt mer enn 10 lag, vil det i utgangspunktet bli delt opp i flere grupper. Men i spesielle tilfeller kan arrangør tillate flere lag ved hvert løp. Løpene kjøres de ukedagene flertallet av deltagerlagene ønsker, vil dette bli kunngjort på være nettsider når påmeldingsfristen har utløpt. Hovedfinalen kjøres første søndag etter at alle løp er kjørt, og avsluttes med premieutdeling.  4. Vårt anlegg som er en utendørs bane, er naturlig nok sårbart for dårlig vær. Skulle værmeldingen tilsi at det vil komme ekstremt mye regn, vil vi måtte utsette løpet. Arrangør setter da opp en annen dato for dette løpet. I slike tilfeller vil hver enkel lagleder bli underrettet enten på email etter telefon. Det er viktig å være klar over at løp ikke avlyses grunnet normalt regn, men kun ved ekstremt regn. I de tilfelle der et løp allerede har startet, og løpes må stoppes og ikke kan starte igjen gr. været, vil resultat av løpet bli slik den er når løpet stoppes. Det er arrangør som har den endelige avgjørelser i slike tilfeller og kan ikke påklages.  5. Når alle lagene har kjørt 8 løp vil det bli avviklet en hovedfinale med premieutdeling. For å holde spenningen helt til siste dag, vil vi under hovedfinalen doble poengene i forhold til de vanlige poengberegningene, slik at resultatlisten fort kan forandre seg i hovedfinalen. Under seierssermonien vil de 3 beste lag motta gedigne pokaler, og forhåpentligvis under elleville jubel og applaus fra konkurrenter og kollegaer.  6. Ved hvert løp må hvert lag stille med minst 4 førere når løpet er startet (passert porten inn til gokartbanen), og minst 4 førere må være tilstede under hele løpet. Ingen unnskyldning er god nok og heller ikke stillestående/kø i trafikken. Skulle et lag ikke klare dette, vil laget bli tildelt sisteplass i løpet og 0 poeng. Det vil være en god idee å ha en resvere som kan stille, om noen plutselig skulle bli syke. Laget kan kjøre løpet med færre enn 4 førere, for eksempel benytte dette som trening, men må følge gjeldede regler. Det vil da ikke være mulig å benytte transponder.  7. Løpet legges opp til at førere skal byttes under veis. Og hvert lag må bytte minimum 12 ganger på disse 2 timene. Hver fører kan maks kjøre 12 min i hvert heat/pass før man må bytte fører. Og hver fører må minimum kjøre 1 runde i hvert heat/pass før man bytter fører. Ved hvert løp utdeles det skjema til lagleder, som da har i oppgave å påse og registre førerbyttene. Etter løpet skal skjema leveres utfylt og signert av lagleder til arrangør. Skulle et lag ikke levere inn det signerte skjema eller at det er registrert færre bytter enn 12, vil laget bli disket fra løpet.   Eksempel på bytterutiner: Har laget 4 fører og laget bytter hvert 10 min. vil hver fører kjøre 3 ganger à 10 min. Kortere bytter vil føre til tap av tid, da hvert bytte koster ekstra tid.  8. Poengfordelingen blir som følger:  Plass Poeng Poeng finale 1 10 20 2 8 16 3 7 14 4 6 12 5 5 10 6 4 8 7 3 6 8 2 4 9 1 2 10 0 0  Ved lik poengsum ved serieslutt går det laget med flest runder totalt foran, og evnt. deretter innbyrdes oppgjør i finalen, og evnt. siste løp for de som ikke kommer til finalen.  9. Før første løp i serien skal alle førere lese regler for utleie-gokart og registre seg på dataskjerm, som gjelder for hele serien. Nye førere som kommer til under serien må også lese og registrere seg på dataskjerm, og det er lagleders oppgave å passe på dette. En fører som allerede er påmeldt på et lag i serien, kan ikke kjøre for et annet lag under samme serie.   Starten på hvert løp kjøres som et vanlig LeMans løp, der førere får en fellesstart uten karten og må løpe til sin kart for deretter å kunne begynne å kjøre.   10. Under løpet vil kartene ha et rulleringssysten, som gjør at ingen lag kjører den samme karten hele løpet. I området bytte skal foregå, vil det stå karter klare for bytting. I praksis vil det fungere slik at laget som kjørere inn for bytte stopper bakerst i rekken av karter. Sjåfører og den som skal overta, tar med seg transponder (den som tar rundetider) og skiltplate. Dette settes så over på den karten som er fremst i rekken, og den nye førere kan da kjøre ut på banen. Som man da forstår vil ingen av lagene benytte den samme karten i hele løpet og vi oppnår da en 100% rettferdighet i forhold til om karten går dårlig eller ikke. Man må også da kunne si at det laget som til sist får flest poeng er en virkelig verdig vinner.   11. Under førebytte er det ikke tillatt at fører som har kjørt hjelper den nye fører i gang fysisk med ben eller armer. Fører som har kjørt må fortest mulig forlate område for bytting av førere/karter. Det vil bli gitt straff med redusert hastighet i 1 runde for brudd på dette.  12. Hver fører disponerer alt nødvendig utstyr som kjøredress og hjelm. Det er ikke påkrevet med hansker, men kan kanskje være en fordel om man har egnet til dette selv. Mange lag i slike bedriftsserier kjøper sitt eget utstyr med for eksempel firmareklame påsydd. I slike tilfeller må dressen ha minimum kvalitet som bomull kjeledress og ikke nylon som er mer brannfarlig, og helhjelm med visir. Tips: Skulle de være meldt regn løpsdagen, anbefaler vi at hver enkelt fører tar med egnet regntøy, og evnt. skifte om man skulle bli våt.  13. Som en del av motorsporten må man kalkulere med at det kan skjer uhell og tekniske problemer med kartene. Ved slike tilfeller vil ikke et lag bli kreditert for tap av tid, så fremt dette ikke skyldes grov feil av arrangør. Mener et lag at de har tap tid på grunn av arrangørfeil, eller andre lag i serien har brutt reglene, må laget skriftlig legge inn klage på dette senest 5 min. etter at løpet er avsluttet. Klagen behandles og resultatet vil bli kunngjort på nettsidene www.abcracing.no innen få dager. Resultat og poengberegninger vil først bli kunngjort på nettsidene når klagen er ferdigbehandlet. Resultatet av klagen er endelig og kan ikke ankes.   NB: Det er ingen hensikt å komme med en klage på arrangørfeil eller e.l. etter tidsfristen på 5 min., den vil i så fall bli avvist med begrunnelse av at den er for sent innlevert, og arrangør vil ikke gi noen ytterligere begrunnelse.  14. Alle sjåfører plikter å sette seg godt inn i «Regler for kjøring med utleie-gokart ved ABC Racing Utleiesenter». Brudd på kjøreregler straffes med advarsler og evt. redusert hastighet. Arrangør forbeholder seg retten til å bortvise lag/personer fra banen og evnt. hele serien, ved alvorlige brudd på reglene. Blir f.eks. en person bortvist fra løpet og dette lag kun har igjen 3 førere, vil laget bli disket fra løpet, såfremt de ikke har en reserve-person stående klar på banen.  15. Ved rødt flagg skal samtlige førere på banen STOPPE ved anvist plass. Rødt flagg benyttes i helt spesielle situasjoner som ulykker, teknisk feil ved tidtageranlegg eller lignende. Respekteres ikke dette flagget, vil laget uten diskusjon bli utvist fra banen og hele serien, m.a.o. vårt aller strengeste flagg !. Løpet er ikke avlyst selv om det blir benyttet rødt flagg, men startes igjen så fremt det er forsvarlig.  16. Ingen av deltakerne får oppholde seg i pitlane (der førerbytte skjer) under løpet.  17. Ved førerbytte får kun den sjåføren som skal overta gå ut i pitlane.   18. Ved inn-kjøring til pitlane skal man kjøre i gangfart (8-10 kmt). Dette punkt håndheves meget strengt. Hva en gangfart er, er det løpsleder som vurderer under løpet.  19. Ved førerbytte parkerer sjåføren bakerst i rekken, og ny sjåfør setter seg i den fremste karten. Føreren og den som skal kjøre skal ta med seg skiltplate og transponder og sette dette på den første karten i rekken. Om mange lag gjennomfører bytte samtidig kan dette føre til kø i depot. Bytte av skilt og transponder vil da ta lengre tid enn normalt.   20. Arrangørens avgjørelser gjelder i alle situasjoner.  Ved første løp for alle lag vil regler og den praktiske gjennomføringen gjennomgås. Ny førere som kommer til under serien, må informeres om regler og den praktiske gjennomføring av lagleder.   Resultater etter hvert løp blir lagt ut på vår hjemmeside (www.abcracing.no)  PS: Å skrive regler for noe, er ikke det samme som om det fungerer like perfekt i praksis. Og man må være forbrett på at reglene kan endres etter hvert som vi ser utviklingen i praksis, så gå innom våre nettsider en gang i mellom for å sjekke evnt. endringer.